องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถ้วนหน้า การศึกษาได้มาตรฐาน ประชาชนเสมอภาคมีส่วนร่วม ปลอดสิ้นจากยาเสพติดและอบายมุข "
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนไปโสกเม็ก รหัสสายทาย 209-089 บ้านหนองช้างใหญ่ ตำบลหนองช้างใหญ่ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • การตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดรุกล้ำบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
 • ภาวะคลอดก่อนกำหนด
 • ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ผักปลอดสาร ชาวบ้านปลอดภัย
 • การร่วมงานสังฆทาน วัดบ้านไพบูลย์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการออกรณรงค์บริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว
 • -

  อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   

  ข่าวสาร

  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
  21 มิ.ย. 2022 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองช้างใหญ่ 340
  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565   
  ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัด EIT
  14 ก.พ. 2022 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองช้างใหญ่ 598
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMSjwQ7eOri_8UBD2MWrlPdT8P5syDXCfOdazQ9j-0DZvH0Q/viewform

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนไปโสกเม็ก รหัสสายทาง อบ.ถ 209-089 หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,440 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 8 มิ.ย. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 136 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  กิจกรรมอบต. หนองช้างใหญ่

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน (e-Service)

  สำนักปลัด
  กองช่าง
  กองคลัง

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  ลิงก์ที่น่าสนใจ


  TOP