บัญชีอุปกรณ์กีฬา
6 มิ.ย. 2023 14:05:00 ข้อมูลการกีฬา อบต.หนองช้างใหญ่ 53
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/edducation/sports_equipment_account2565.pdf
บัญชีรายชื่อชมรม
5 มิ.ย. 2023 14:25:00 ข้อมูลการกีฬา อบต.หนองช้างใหญ่ 45
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/edducation/list_sports_clubs2565.pdf
ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา สนามกีฬา
2 มิ.ย. 2023 18:20:00 ข้อมูลการกีฬา อบต.หนองช้างใหญ่ 49
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/edducation/stadium_usage_statistics2565.pdf
ข้อมูลลานกีฬา
1 มิ.ย. 2023 06:45:00 ข้อมูลการกีฬา อบต.หนองช้างใหญ่ 39
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/edducation/stadium_information2565.pdf