โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใส ในการทำงาน ปี 2565
30 ส.ค. 2022 17:00:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 221
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุ...
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2
27 ก.ค. 2022 18:00:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 256
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2  มีการอบรมให้ความรู้ และนำคณะผู้สู...
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองช้างใหญ่
18 มิ.ย. 2022 19:30:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 213
วันที่18มิถุนายน 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.หนองช้างใหญ่ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองช้างใหญ่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนเขตตำบลหนองช้างใหญ่...
การพิจารณาอนุมัติกลุ่มอาชีพขอกู้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มวิสาหกิจร้านค้าชุมชน บ้านหนองช้างใต้ หมู่ที่7
13 มิ.ย. 2022 11:44:49 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 237
วันที่ 13 มิถุนายน 2565  คณะกรรมการบริหารเงินเศรษฐกิจชุมชนประกอบด้วย นายก อบต. ปลัด อบต. ประธานสภา กำนัน ผอ.กองคลังและนักพัฒนาชุมชน    ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติกลุ่มอาชีพขอกู้เงินกระ...
กิจกรรม RECYCLE เพื่อชุมชนน่าอยู่ การประดิษฐ์กระเป๋าจากซองกาแฟ
8 มิ.ย. 2022 17:45:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 265
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรม   RECYCLE   เพื่อชุมชนน่าอยู่ การประดิษฐ์กระเป๋าจากซองกาแฟที่ใช้แล้ว  
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
20 พ.ค. 2022 14:49:37 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 330
วันที่ 18พฤษภาคม2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำโดย นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.256...
การประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565
5 พ.ค. 2022 17:30:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 244
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม...
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22 เม.ย. 2022 18:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 307
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 18 เมษายน 2565 กิจกรรมที่ 1 : การอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เข้าถึงสิทธิการบริการพื้นฐานของรัฐ ณ ห้องประชุมองค์...
การออกตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ
17 มี.ค. 2022 13:55:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 243
 วันที่ 14-16 มีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มงานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกติดตามให้คำปรึกษาให้กับกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลหนองช้างใหญ่
10 มี.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 443
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลหน...
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพพนักงานส่วนตำบลและประชาชน
16 ก.พ. 2022 14:45:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 296
กิจกรรมบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล(พระโรจน์) โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพพนักงานส่วนตำบลและประชาชน   ประจำปีงบประมาณ  2565  
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพพนักงานส่วนตำบลและประชาชน
16 ก.พ. 2022 14:40:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 266
กิจกรรมบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล(พระโรจน์) โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพพนักงานส่วนตำบลและประชาชน   ประจำปีงบประมาณ  2565
กิจกรรมลดโลกร้อน
1 ก.พ. 2022 14:45:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 232
กิจกรรมโครงการลดโลกร้อน อบต.หนองช้างใหญ่ปันน้ำใจให้น้องปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ  2565 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่    ประจำเดือน    มกราคม ...
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมโครงการไตรสิขา พัฒนาชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565
17 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 290
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมโครงการไตรสิขา พัฒนาชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565  มีกิจกรรม กราบพระ รับศีล นั่งสมาธิ ถวายทาน และทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดบ้...