โครงการออกรณรงค์บริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
21 ส.ค. 2023 18:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 35
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการออกรณรงค์บริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขแล...
การประชุมประชาคมการขอความเห็นชอบการแบ่งเขต(ZONING) พื้นที่สาธารณะประโยชน์และการขอถอนสภาพ
23 มิ.ย. 2023 19:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 71
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และคณะร่วมประชุมประชาคมการขอความเห็นชอบการแบ่งเขต(ZONING) พื้นที่สาธารณะประโยชน์และการขอถอนสภาพ บ้านไพบูรณ์ หมู่ที่ 3...
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
15 มิ.ย. 2023 19:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 91
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่...
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ รุ่นที่ 3
29 มี.ค. 2023 18:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 171
วันที่ 29 มีนาคม 2566 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ รุ่นที่ 3 มีการฝึกปฏิบัติการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก และกิจกรรมสันทนาการ
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม "ผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ"
9 มี.ค. 2023 15:05:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 146
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม "ผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ" ประจำปีงบประมาณ 2566
การออกตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษากลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
24 ม.ค. 2023 17:10:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 194
วันที่ 23 - 24 มกราคม พ.ศ. 2566 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ออกตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษากลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
การอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 ธ.ค. 2022 13:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 342
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุ...
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)
9 ธ.ค. 2022 13:25:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 230
เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) อบต.หนองช้างใหญ่ จึงขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันตระห...
กิจกรรมบุญสังฆทาน
19 ก.ย. 2022 18:45:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 70
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/news/19092565lpa2565_4cultureart_1687406244.pdf
กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ทำบุญตักบาตร
9 ก.ย. 2022 19:40:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 72
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/news/19092565lpa2565_4cultureart.pdf
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใส ในการทำงาน ปี 2565
30 ส.ค. 2022 17:00:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 527
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุ...
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2
27 ก.ค. 2022 18:00:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 497
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2  มีการอบรมให้ความรู้ และนำคณะผู้สู...
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองช้างใหญ่
18 มิ.ย. 2022 19:30:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 404
วันที่18มิถุนายน 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.หนองช้างใหญ่ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองช้างใหญ่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนเขตตำบลหนองช้างใหญ่...
การพิจารณาอนุมัติกลุ่มอาชีพขอกู้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มวิสาหกิจร้านค้าชุมชน บ้านหนองช้างใต้ หมู่ที่7
13 มิ.ย. 2022 11:44:49 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 412
วันที่ 13 มิถุนายน 2565  คณะกรรมการบริหารเงินเศรษฐกิจชุมชนประกอบด้วย นายก อบต. ปลัด อบต. ประธานสภา กำนัน ผอ.กองคลังและนักพัฒนาชุมชน    ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติกลุ่มอาชีพขอกู้เงินกระ...
กิจกรรม RECYCLE เพื่อชุมชนน่าอยู่ การประดิษฐ์กระเป๋าจากซองกาแฟ
8 มิ.ย. 2022 17:45:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 443
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรม   RECYCLE   เพื่อชุมชนน่าอยู่ การประดิษฐ์กระเป๋าจากซองกาแฟที่ใช้แล้ว  
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
20 พ.ค. 2022 14:49:37 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 518
วันที่ 18พฤษภาคม2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำโดย นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้...