การประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
5 ก.ค. 2024 11:31:24 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 31
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มาตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่...
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
16 มิ.ย. 2024 22:15:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 55
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่...
การดำเนินการรายงานการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการเชิงหลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
13 ก.พ. 2024 11:53:17 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 191
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินการรายงานการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการเชิงหลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยกำหนดแ...
กิจกรรม จูงแขนเว้าจับเข่าคุย เยี่ยมยามถามข่าวสุขภาพผู้สูงวัยที่มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2567
17 ม.ค. 2024 14:31:11 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 130
วันที่ 16-17 มกราคม 2567 นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานออกเยี่ยมและมอบนมกล่องให้กับผู้สูงอายุในกิจกรรม จูงแขนเว้าจับเข่าคุ...
โครงการนวัตกรรมขยะเปียก พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก
5 ม.ค. 2024 18:30:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 225
วันที่ 5 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการนวัตกรรมขยะเปียก พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก เพื่อเป็นการปลูกฝังการทำปุ๋ยหมักจากขยะเป...
โครงการนวัตกรรมขยะเปียก พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์
4 ม.ค. 2024 19:45:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 191
วันที่ 4 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการนวัตกรรมขยะเปียก พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ เพื่อเป็นการปลูกฝังการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก...
โครงการนวัตกรรมขยะเปียก พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่
3 ม.ค. 2024 19:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 242
วันที่ 3 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการนวัตกรรมขยะเปียก พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่ เพื่อเป็นการปลูกฝังการทำปุ๋ยหมักจากข...
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ปี 2567
27 ธ.ค. 2023 19:45:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 97
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการส่งเ...
โครงการการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567
27 พ.ย. 2023 23:55:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 174
วันที่ 27 พฤษจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดทำโครงการการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 มีกิจกรรมการลอยกระทง จุดโคมไฟ กิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม การแสดงด้านหน้าเวที และก...
การประชุมประชาคมท้องถิ่น
6 พ.ย. 2023 19:05:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 184
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้จัดทำร่างแผนพัฒนาฯเพื่อ...
กิจกรรมผักปลอดสาร ชาวบ้านปลอดภัย ปลูกเผื่อพี่น้อง
25 ต.ค. 2023 22:05:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 137
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทำกิจกรรมผักปลอดสาร   ชาวบ้านปลอดภัย  ปลูกเผื่อพี่น้อง มีการปลูกพืชสวนครัวด้า...
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียงท้องถิ่นปลูกผักรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2566
10 ต.ค. 2023 19:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 121
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียงท้องถิ่นปลูกผักรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ  2566 
โครงการออกรณรงค์บริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
21 ส.ค. 2023 18:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 232
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการออกรณรงค์บริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขแล...
การประชุมประชาคมการขอความเห็นชอบการแบ่งเขต(ZONING) พื้นที่สาธารณะประโยชน์และการขอถอนสภาพ
23 มิ.ย. 2023 19:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 195
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และคณะร่วมประชุมประชาคมการขอความเห็นชอบการแบ่งเขต(ZONING) พื้นที่สาธารณะประโยชน์และการขอถอนสภาพ บ้านไพบูรณ์ หมู่ที่ 3...
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
15 มิ.ย. 2023 19:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 216
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่...
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ รุ่นที่ 3
29 มี.ค. 2023 18:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 318
วันที่ 29 มีนาคม 2566 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ รุ่นที่ 3 มีการฝึกปฏิบัติการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก และกิจกรรมสันทนาการ
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม "ผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ"
9 มี.ค. 2023 15:05:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 306
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม "ผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ" ประจำปีงบประมาณ 2566
การออกตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษากลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
24 ม.ค. 2023 17:10:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 372
วันที่ 23 - 24 มกราคม พ.ศ. 2566 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ออกตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษากลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
การอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 ธ.ค. 2022 13:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 507
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุ...