ปรับปรุงล่าสุด 4 ม.ค. 2022 03:45:29 250

 

ประวัติและตราสัญลักษณ์

เมื่อปี พ.ศ. 2540-2544 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ได้ขอใช้สถานที่ของสุขศาลาเก่าเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2544 จึงได้ย้ายที่ทำการจากสุขศาลาเก่า มาอยู่ที่ดอนเจ้าปู่ตา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ 10 ไร่ เป็นอาคารที่ทำการถาวรจนถึงปัจจุบัน