ปรับปรุงล่าสุด 9 ก.พ. 2022 06:25:15 1,423

 

ประวัติและตราสัญลักษณ์

 

               เมื่อปี พ.ศ. 2540 - 2544 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ได้ขอใช้สถานที่ของสุขศาลาเก่าเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2544 จึงได้ย้ายที่ทำการจากสุขศาลาเก่า มาอยู่ที่ดอนเจ้าปู่ตา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ 10 ไร่ เป็นอาคารที่ทำการถาวรจนถึงปัจจุบัน