องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34140. โทร. 045-259456
E-Mail: [email protected]
นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โทร. 08-951-08647
นายสมศักดิ์ บริสุทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โทร. 06-179-52296
นายวีระศักดิ์ มาหา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โทร. 09-467-09885
นายวิชิต จันทร์คำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โทร. 08-625-64437
นายเทพพิทักษ์ วงละคร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โทร. 09-452-39995

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE