องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34140. โทร. 045-259456
E-Mail:
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โทร. 087-250-6314
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE