ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน)

4 มี.ค. 2021 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.หนองช้างใหญ่ 123