นายสุนทร ท่าหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

การตรวจงานการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าตรวจการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองช้างใหญ่

[ 24-06-2562 ] Hits:22

โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ

[ 20-06-2562 ] Hits:19

การเข้าร่วมงานตลาดประชารัฐอำเภอม่วงสามสิบ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

     เมื่อวันนี้ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมงานตลาดประชารัฐจากพระหยกถึงพระบรมพุทโธอำเภอม่วงสามสิบ โดยมีนายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วย นางมนต์ทิพย์ แก่นจันทร์ ภริยา นำ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการลูกจ้าง อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนชาวอำเภอม่วงสามสิบ จัดงานตลาดประชารัฐจากพระหยกถึงพระบรมพุทโธอำเภอม่วงสามสิบ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ...

[ 07-05-2562 ] Hits:19

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ