นายสุนทร ท่าหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงธรรมนูญตำบลหนองช้างใหญ่

     วันที่ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายคนิจ  แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงธรรมนูญตำบลหนองช้างใหญ่ เพื่อประกา่ศใช้ธรรมนูญตำบลหนองช้างใหญ่ที่ประชาชนชาวหนองช้างใหญ่จัดทำขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 09-10-2562 ] Hits:4

การรับมอบข้าวสารเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย

     เมื่อวันที่ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดย นายสุนทร ท่าหาญ นายก นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น ปลัด พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และประชาชนชาวตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมรับมอบข้าวสารจากบริษัทสหฟาร์ม จำกัดเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุพายุโพดุล ที่ทำให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายและได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก 

[ 23-09-2562 ] Hits:12

การร่วมทำบุญสังฆทานวัดศรีวิทยาคม หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

     เมื่อวันที่ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดย นายสุนทร ท่าหาญ นายก นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น ปลัด พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และประชาชนชาวตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมงานทำบุญสังฆทานวัดศรีวิทยาคม หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 20-09-2562 ] Hits:14

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ