Hot News :

นายสุนทร ท่าหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

การตรวจสอบเหตุร้องเรียนเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากโรงเรือนเลี้ยงสุกรสุกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

      วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำนังานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบร่วมกับปลัดอำเภอม่วงสามสิบ เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ออกตรวจสอบเหตุร้องเรียนเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากโรงเรือนเลี้ยงสุกรสุกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขและกำหนดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เป็นผู้ติดตามแล้วรายงานให้อำเภอทราบเพื่อรายงานจังหวัดต่อไป

[ 20-11-2562 ] Hits:5

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค-กระบือ โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย (Haemorrhagic Septicermia) โรคคอบวมในโค-กระบือ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค-กระบือ โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย (Haemorrhagic Septicermia) โรคคอบวมในโค-กระบือ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในเขตบริการตำบลหนองช้างใหญ่

[ 19-11-2562 ] Hits:7

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุนทร ท่าหาญ นายก นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิก อส. นักเรียน...

[ 23-10-2562 ] Hits:26

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ