ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564-เมษายน 2565)
29 เม.ย. 2022 17:20:00 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อบต.หนองช้างใหญ่ 279
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564-เมษายน 2565) ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564-เ...