โครงการ "สองหัตถาพาุ ชุมชนสะอาด" ประจำปีงบประมาณ 2567
6 ธ.ค. 2023 11:06:13 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองช้างใหญ่ 2
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมทำกิจกรรม ทำความสะอาด ตามโครงการ "สองหัตถาพาุ ชุมชนสะอาด" ประจำปีงบประมาณ 2567 เริ่มจาก บริเวณถนนหน้า โรงเรียน บ้านหนองช้าง(...
แอปฯทางรัฐ
20 ต.ค. 2023 14:45:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองช้างใหญ่ 89
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/activity/4apptangratmethod.pdf
ภาวะคลอดก่อนกำหนด
28 ก.ย. 2023 15:06:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองช้างใหญ่ 100
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/activity/pigment.pdf