9 มี.ค. 2023 15:05:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 260

กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม "ผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ"

ประจำปีงบประมาณ 2566