25 ต.ค. 2023 22:05:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 55

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทำกิจกรรมผักปลอดสาร   ชาวบ้านปลอดภัย  ปลูกเผื่อพี่น้อง มีการปลูกพืชสวนครัวด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล