21 ส.ค. 2023 18:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 95

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการออกรณรงค์บริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ. คาลาประชาคมประจำหมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 เพื่อออกบริการให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่