20 ธ.ค. 2022 13:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 342

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ให้กับคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่