ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

1 มี.ค. 2022 15:45:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองช้างใหญ่ 85

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o23/o23_01032565skr022565.pdf