ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ จำนวน 34 จุด รายละเอียดตามที่ อบต.หนองช้างใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิ.ย. 2022 18:50:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองช้างใหญ่ 17

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o22/o22_10062565winelectricity36p.pdf