ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 รายละเอียดตามที่ อบต.หนองช้างใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 เม.ย. 2022 12:07:26 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองช้างใหญ่ 122