VCNT - Visitorcounter

Today0
Yesterday6
Week41
Month115
All5867

Currently are 27 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
การแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2561

การแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2561

12-03-2561 Hits:20

การก่อสร้างประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

การก่อสร้างประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

12-03-2561 Hits:22

ตลาดประชารัฐ

ตลาดประชารัฐ

06-03-2561 Hits:23

โครงการไทยยั่งยืน

โครงการไทยยั่งยืน

27-02-2561 Hits:18

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่

23-02-2561 Hits:41

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและท้าวเปื่อยในโค-กระบือ

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและท้าวเปื่อยในโค-กระบือ

17-01-2561 Hits:35

ร่วมงานจัดการน้ำ ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน Groundwater bank ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

ร่วมงานจัดการน้ำ ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน Groundwater bank ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบ…

07-02-2561 Hits:69

ร่วมงานครบรอบ 136 ปีม่วงสามสิบ และเปิดตลาดประชารัฐ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมจากพระหยกถึงพระบรมพุทโธ

ร่วมงานครบรอบ 136 ปีม่วงสามสิบ และเปิดตลาดประชารัฐ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมจากพระหยก…

05-02-2561 Hits:65

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและดำรงต์ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและดำรงต์ชีวิตตามหลักปรัชญา…

26-01-2561 Hits:72

ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการตรวจรับ ระบบกระจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร แหล่งน้ำฝายร่องคำจาน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก จากกรมทรัพยากรน้ำ

ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการตรวจรับ ระบบกระจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น…

24-01-2561 Hits:70

การประชุมแผนดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ฉบับที่ 1 เพิ่มเติม

การประชุมแผนดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ฉบับที่ 1 เพิ่มเติม

24-01-2561 Hits:64

ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาม่วงสามสิบ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาม่วงสามสิบ มอบถุงยังชีพ…

23-01-2561 Hits:70

 
  • จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
 
 
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
ทุ่งดอกนิลุบล

ทุ่งดอกนิลุบล

เสมาโบราณ บ้านพระโรจน์

เสมาโบราณ บ้านพระโรจน์

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพนอาราม (เรือโบราณ)

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพนอาราม (เรือโบราณ)

กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านหนองเม็ก

กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านหนองเม็ก

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองเม็ก

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองเม็ก

กลุ่มเย็บผ้าบ้านหนองเม็ก

กลุ่มเย็บผ้าบ้านหนองเม็ก

กิจกรรมวันออกพรรษา และตักบาตรเทโวโรหณะ พ.ศ.2559

กิจกรรมวันออกพรรษา และตักบาตรเทโวโรหณะ พ.ศ.2559

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560

กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ภาพยนต์สารคดี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ

เรื่อง "เส้นทางรัก (#Love En Route)"