Hot News :
วันพุธ, 02 กันยายน 2563 14:28

ใบสั่งซื้อ 4/2563 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำใบสั่งซื้อ 4/2563  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ