วันศุกร์, 24 กรกฎาคม 2563 14:24

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ไปบ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานีปริมาณงานปรับปรุงถนนลาดยางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 1520 ม. หนา 0.15 ม.

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ไปบ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงานปรับปรุงถนนลาดยางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 1520 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7600 ตรม. รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.หนองช้างใหญ่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,962,100.00 บาท

link ราคากลาง https://www.nongchangyai.go.th/purchase/cost-estimate/item/671-21072563mpriceroadm63

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ