Hot News :
วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563 10:27

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 cc หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 KWatt ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 cc หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 KWatt ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563

ราคากลาง https://www.nongchangyai.go.th/purchase/cost-estimate/item/606-29052563middlepriceamcar

 

 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ