Hot News :
วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563 14:32

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายเครื่อง ใจบุญ - บ้านนางทัศนีย์ มลสิน หมู่ที่ 5 บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองช้างใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายเครื่อง ใจบุญ - บ้านนางทัศนีย์ มลสิน หมู่ที่ 5 บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองช้างใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ