Hot News :
วันพฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2562 14:51

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศพด.หนองเม็ก31102562)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศพด.หนองเม็ก31102562)เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ