Hot News :
วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562 15:30

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 (สายบ้านหนองช้างใต้ไปหนองเมืองน้อย) รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองช้างใหญ่กำหนด โดยเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 (สายบ้านหนองช้างใต้ไปหนองเมืองน้อย) รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองช้างใหญ่กำหนด โดยเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ