Hot News :
วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562 11:47

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ