Hot News :
วันอังคาร, 12 มีนาคม 2562 01:51

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.209-46 สายหนองช้างใต้ไปบ้านหนองเมืองน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.209-46 สายหนองช้างใต้ไปบ้านหนองเมืองน้อยหมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างใต้ ตำบลหนองช้างใหญ่ จำนวน 2ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ