ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์)

25 มี.ค. 2022 17:50:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองช้างใหญ่ 56

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/win/o22_25032565winedducationpraroj2565.pdf