ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองช้างใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มิ.ย. 2022 19:00:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองช้างใหญ่ 61

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/win/o22_14062565winbuildingnongmeg.pdf