ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ ตามโครงการจัดซื้อสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิ.ย. 2022 17:15:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองช้างใหญ่ 63

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/win/o22_21062565winill2.pdf