ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก 303 อบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิ.ย. 2022 18:45:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองช้างใหญ่ 28

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o22/o22_10062565winmantcar303ub.pdf