ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 1 รายการ ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิ.ย. 2022 16:35:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองช้างใหญ่ 31

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o22/o22_10062565winmilk4p_125651lmayjune2565.pdf