ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 หน้าบ้านนายพนมพร ป้องวงศ์ - บ้านนางสมปอง น้ำเพชร รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองช้างใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิ.ย. 2022 17:10:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองช้างใหญ่ 22

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o22/o22_10062565wincongretroadm3.pdf