ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จากนานายเฉลียว ล้วนศรี-ศาลานาบุญ รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองช้างใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิ.ย. 2022 18:20:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองช้างใหญ่ 23

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o22/o22_10062565wincongretroadm4.pdf