ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่2 สายนานายทองคำไปสามแยกท้ายวัดป่าหนองเม็ก รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองช้างใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิ.ย. 2022 16:45:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองช้างใหญ่ 30

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o22/o22_10062565winsoilroadm2.pdf