ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 พ.ค. 2022 09:00:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองช้างใหญ่ 48