ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 พ.ค. 2022 09:00:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองช้างใหญ่ 52