ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่1 จากบ้านนางแสงถึงบ้านนายทวีชัย รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองช้างใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 เม.ย. 2022 17:30:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองช้างใหญ่ 41

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o22/19042565winwaterwaym1.pdf