ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนนลูกรัง สายไปวังหินแดง รหัสสายทาง อบ.ถ.209-077 หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่ รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองช้างใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 เม.ย. 2022 17:25:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองช้างใหญ่ 41

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o22/19042565winwaterway209077m4.pdf