ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุด ภายในตำบลหนองช้างใหญ่ รายละเอียดตามที่ อบต.หนองช้างใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 เม.ย. 2022 16:20:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองช้างใหญ่ 37

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o22/19042565winroadncy.pdf