องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมโครงการไตรสิขา พัฒนาชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565

17 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 191

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมโครงการไตรสิขา พัฒนาชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 
มีกิจกรรม กราบพระ รับศีล นั่งสมาธิ ถวายทาน และทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดบ้านไพบูลย์ บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างใหญ่