28 มี.ค. 2022 15:09:00 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ อบต.หนองช้างใหญ่ 302

รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สถานที่จุดบริการ)

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o16/reportserviceat2564.pdf