ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2565

10 ก.พ. 2022 15:35:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองช้างใหญ่ 77

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o23/o23_10022565skr012565.pdf