ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัยของ ศพด.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ต.ค. 2021 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองช้างใหญ่ 159