ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง (จากหมู่บ้าน-วัดป่าดงซูบลูบ)ระยะทางที่ 2 จาก กม. ที่+1.00 ถึง กม.ที่1.600 รายละเอียดตามแบบ อบต.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 พ.ย. 2021 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองช้างใหญ่ 187