ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบล จำนวน 62 จุด รายละเอียดตามที่ อบต.หนองช้างใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ย. 2021 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองช้างใหญ่ 24