ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ส.ค. 2021 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองช้างใหญ่ 20