ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ต.ค. 2021 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองช้างใหญ่ 187