ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัยของ ศพด.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.จำนวน3แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) นม.ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ก.ย. 2021 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองช้างใหญ่ 58