ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4 กรกฎาคม2564ถึง กันยายน2564

4 ต.ค. 2021 09:00:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองช้างใหญ่ 23