ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม 2565 ถึงมีนาคม 2565

11 เม.ย. 2022 10:10:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองช้างใหญ่ 72