ตารางราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างใต้ ตำบลหนองช้างใหญ่ แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

1 มี.ค. 2021 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.หนองช้างใหญ่ 122